Luister online

Tot een wiek van de molen losdraait
Ivens wacht op een stoel op de wind

tot de punt van een duinpan verkruimelt
op de wind op een stoel wacht Ivens

tot de trein in een rookpluim oplost
Ivens op een stoel wacht op de wind

tot het stof zijn ogen doet tranen
wacht op een stoel op de wind Ivens

tot het zweet op zijn kin opdroogt
op een stoel wacht Ivens op de wind

tot de baarden van kamelen wapperen
tot korrels als vlooien op de vlucht slaan

tot een slinger in een vliegertouw vastraakt
tot zijn wandelstok als golfclub omverslaat

tot het zand borrelt als schuim in de branding
tot het deksel van zijn koffer opengaat

op een stoel op de bergtop wijst Ivens
daar slaapt de wind in een hol in de woestijn.

Erik Lindner (1968) publiceerde de dichtbundels Tramontane (1996), Tong en trede (2000) en Tafel (2004). Hij stelde een overzicht van Franse vertalingen van Nederlandse poëzie samen: Le verre est un liquide lent; 33 poètes néerlandais (2003). Hij schrijft over poëzie voor De Groene Amsterdammer.

Meer van deze auteur