Beste lezer,

Bij een nieuwe jaargang horen een paar huishoudelijke mededelingen, en 2009 brengt voor De Gids een feestelijke veelheid aan ontwikkelingen. Om te beginnen hebben wij een sterke redactieraad kunnen formeren, bestaande uit de voormalige redactieleden H. M. van den Brink, Adriaan van Dis, Laurens van Krevelen, Monika van Paemel en Abram de Swaan – de redactie is daar bijzonder blij mee. Ook binnen het uitgevershuis heeft het tijdschrift zijn positie versterkt: met ingang van dit nummer is De Gids een gezamenlijke uitgave van aab, bestaande uit De Arbeiderspers, Archipel en Balans.

De synergie die ontstond tijdens het gezamenlijk overleg van de literaire tijdschriften, in kritische reactie op de verschillende versies van de nieuwe tijdschriftenregeling van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, heeft geresulteerd in de oprichting van de Vereniging Literaire Tijdschriften, een samenwerkingsverband van Tirade, Hollands Maandblad, De Revisor en De Gids. De vereniging richt zich in eerste instantie op gezamenlijke promotie, begint met een proefjaar en besluit daarna mogelijk ook andere tijdschriften uit te nodigen.

Ter versteviging van haar financiële basis opent Stichting De Gids in het nieuwe jaar het Gids Fonds; zij hoopt met hulp van mecenassen de toekomst van het tijdschrift veilig te stellen en aan bewegingsvrijheid te winnen – u leest daar meer over in de brief bij dit nummer. Met groot plezier kunnen wij alvast melden dat de Turing Foundation ook dit jaar onze inspanning voor poëzie ondersteunt, en dat de Stichting sns Reaal Fonds de allereerste Gidslezing mogelijk maakt. Als alles volgens verwachting verloopt, vindt die lezing plaats in mei, naar aanleiding van het themanummer Darwins levende erfenis; Verlichte kritiek op de evolutietheorie.

De Gids is steeds op zoek naar vruchtbare verbanden met andere culturele instanties; vorig jaar werd succesvol samengewerkt met het Holland Festival, dit jaar draagt De Gids bij aan het jubileum van poëziecentrum Perdu. In overleg met de Perdu-redactie wordt het themanummer Vijfentwintig jaar poëzie in Perdu samengesteld, dat in februari wordt gepresenteerd.

U heeft van ons in 2009 nog twee themanummers en vier varianummers te verwachten; met ingang van deze jaargang zal De Gids geen tien maar acht afleveringen uitbrengen, die samen de gebruikelijke duizend pagina’s opleveren, maar – naar wij hopen – met hun zeswekelijks verschijnen de lezer iets meer adempauze geven, en ook de media meer kans bieden de bewegingen van De Gids goed te volgen.

In dit eerste nummer van 2009 treft u alles wat u van De Gids mag verwachten: aandacht voor wetenschap, geschiedenis, literatuur en poëzie, door de beste schrijvers – die ook bijzonder goede lezers blijken. Het is wat traditioneel een redacteursnummer heet: alle redacteuren hebben hun eigen pagina’s volledig naar eigen inzicht kunnen vullen. Willem Otterspeer en Dirk van Weelden leiden hun eigen ‘hoofdstukje’ in, Arjen Mulder schreef een boekbespreking en selecteerde met Jacob Groot een aantal van diens nieuwe gedichten, Noortje Marres, die in Oxford gestationeerd is, koos een essay van de Schotse Andrew O’Hagan en inviteerde Michiel Leezenberg, Jeroen van Dongen vroeg Ad Maas en N.G. van Kampen om een bijdrage, P.F. Thomése werd uitgenodigd door Edzard Mik en F. Starik door Maria Barnas. Alleen Roel Bentz van den Berg, die pas afgelopen december aanschoof, had nog geen gelegenheid zijn toegemeten pagina’s te annexeren.

Wij wensen u een goed 2009.