In dit nummer van De Gids begroeten we een aantal veranderingen. In de eerste plaats kunnen we met genoegen melden dat de Gids-gelederen versterkt zijn met twee nieuwe redacteuren: Adriaan van Veldhuizen en Niña Weijers. Over de achtergrond van beiden kunt u meer vinden op onze website: www.de-gids.nl.

Ten tweede vindt in dit nummer de aftrap plaats van een nieuwe serie interviews, waarin schrijvers worden geportretteerd − in woord door Pieter van den Blink, in beeld door Koos Breukel. Het zal niet primair gaan om biografische interviews waarin de doopceel van de schrijver nog eens wordt gelicht, maar om gesprekken waarin de ambachtelijke kanten van het schrijverschap centraal staan. Peter Terrin is als eerste aan de beurt. Met deze serie, die uiteraard schatplichtig is aan de fameuze interviewreeks van The Paris Review, hopen we u een aantal keren per jaargang op een mooi schrijversinterview te kunnen trakteren. Deel 2 volgt in oktober.

Het Terrin-interview maakt tevens deel uit van een klein dossier dat is gewijd aan schrijvers. Daarin laat Piet Gerbrandy zijn licht schijnen over Gerard Reves brievenboeken Op Weg Naar Het Einde en Nader Tot U. Ook in Gerbrandy’s essay geen biografisch gewroet, maar een overtuigend pleidooi om deze prozateksten van Reve als psalmen te lezen.

De buitenlandse literatuur is in dit nummer vertegenwoordigd met een verhaal van de Chileense schrijver en dichter Roberto Bolaño (1953-2003), wiens postuum verschenen roman 2666 een aantal jaar geleden een heuse hype ontketende. Zijn ‘Mexicaans manifest’ verschijnt in deze Gids voor het eerst in Nederlandse vertaling. En ja, het zal weinigen zijn ontgaan: nog één week en het is zover. Dan begint het WK voetbal in Brazilië. Aan de vooravond van dit mondiale spektakel een verhaal van de Bosnische schrijver Aleksandar Hemon, waarin hij nog maar eens duidelijk maakt dat een potje voetbal aanzienlijk meer is dan een sportieve inspanning. Voor wie ervoor openstaat, kan de ervaring op het veld mystieke vormen aannemen.

Verder diverse essays in dit nummer die hopelijk de conclusie ondersteunen die Piet Meeuse trekt in zijn bijdrage aan de Boekenrubriek. Daarin maakt hij aan de hand van een aantal recent verschenen bundels de stand op van de Nederlandse essayistiek en komt hij tot een positieve slotsom: ‘Ze zijn er nog, de essayisten.’

Namens de Gids-redactie,
Annet Mooij

Annet Mooij (1961) is zelfstandig onderzoeker en voormalig hoofdredacteur van De Gids. Zij schreef onder andere over de geschiedenis van de geneeskunde in Nederland, de Februaristaking en de Volkskrant. In 2013 verscheen de biografie Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922). Momenteel werkt ze aan de biografie van Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht.

Meer van deze auteur