Er is ons leven, en er is het verlangen eruit te ontsnappen. Ons leven is van dat verlangen doortrokken, misschien betekent er te zijn niets anders dan te verlangen elders te zijn. In Eruit! stelt De Gids redactie dit verlangen centraal.

De escaperoom is een fenomeen dat afkomstig is uit de gamewereld, de bedoeling is dat je uitvindt hoe eruit te ontspannen. Tegenwoordig bestaan er ook escaperooms in de fysieke wereld, ruimtes die je voor de opgave stellen er weer uit te komen. In ons eigen leven zijn er situaties die aan de escaperoom doen denken, escaperooms die door de omstandigheden of door onze psyche zijn geschapen. Vier schrijvers (Lieke Marsman, Hannah van Binsbergen, Emily Kocken en Maartje Wortel) vroegen we om een bijdrage over hun persoonlijke escaperoom, en over hun al dan niet geslaagde poging eruit te ontsnappen.

De vakantie, het reizen, is voor de welvarende westerling de methode bij uitstek om vorm te geven aan zijn uitbraak. Het op reis gaan heeft zo’n centrale plek in ons leven verworven dat het lijkt of al onze ijver er vooral op gericht is dat reizen mogelijk te maken. Ger Groot en Nina Polak schreven een essay over het reizen, Hannah van Wieringen nam voor haar korte essay een gedicht van de Canadese dichter Mark Strand als vertrekpunt. Waarom reizen we, wat maken we mee als we reizen, wat doet het reizen met de plekken waarheen we reizen, en waar en wanneer maken we het écht mee?

Hoe bepalend het ontsnappingsverlangen ook voor ons is, de vraag blijft: ‘waaruit willen we als we eruit willen?’ Deze existentiële vraag legden we voor aan Bert Keizer, Rob van Essen en Henk van der Waal.

Roel Bentz van den Berg, Dirk van Weelden en Edzard Mik, namens de redactie