Is er iets in uw leven waarvoor u de volle verantwoording neemt?

Alles wat ik geschreven heb en niet verborgen of verscheurd.

Hoe ga je/moet men iets vinden/onderzoeken waarvan je niet weet/wij niet weten wat het is?

Je weet meestal niet wat het precies is dat je beter wilt begrijpen, er beweegt iets, iets stoort je, er klopt iets niet, (iets klopt hardnekkig aan de deur van je besef). Maar omdat je denkt dat alles zou moeten kloppen, ga je net zo lang zeuren tot je iets bedacht, ontdekt of uitgevonden hebt dat de schijn van orde voor even herstelt.

Hoe leeft u? En hoe moeten wij leven?

Niet zo. Kom zeg. Wat een luie vraag. Ga leven.

Welk eten vindt u onethisch?

Alles wat ik te veel eet ten koste van iemand die te weinig eet. Dat heb ik van thuis. Ik probeer te leren om niet iets te eten waarvoor andere dieren te veel leed is aangedaan.

Wat vindt u uitgesproken mooi, en waarom?

Bijna alles wat er te beleven is, omdat ik het nog ervaren kan. Dat mensen daaraan iets toe kunnen voegen, iets nieuws maken, of verzinnen, of ontdekken, dat maakt het nog mooier.

Wat is wat u betreft, als puntje bij paaltje komt, de uiteindelijke grondstof van de werkelijkheid?

Die is er denk ik niet, maar voorlopig kunnen we voort met de bosonen, leptonen, quarks en muons die ontdekt worden in de grootste tempel die de mensheid ooit gebouwd heeft, hoogst eerbetoon aan het Wereldraadsel: de Large Hadron Collider. Dat is religie. De onverschilligen en wankelmoedigen van geest wauwelen nog voort in gebed en kerkdienst.

Wat is de gevaarlijkste illusie die mensen kunnen koesteren?

‘Deze keer is alles anders, dus nu of nooit, de beuk erin.’

Wat verstaat u onder fatsoen?

Moed, trouw, oprechtheid en wat mededogen.

Wat zou u veranderen aan uw leven als er onomstotelijk en algemeen geaccepteerd wetenschappelijk bewijs bestond van een hiernamaals?

Als dat bewijs onomstotelijk is en algemeen aanvaard, dan moet er dus een gedachtenpolitie zijn die onontkoombaar is en alom aanwezig. Ik zou dus, als het nog kon, maken dat ik wegkwam. Onder zo een onweerlegbaar hiernamaalsbewijs ging de mensheid millennia gebukt en 80 procent van de wereldbevolking heeft er nog onder te lijden. Maar als iemand me zou vertellen over rare nieuwe gegevens die misschien wel lijken te wijzen op een soort van bestaansvorm na de dood, die nogal omstreden zijn en tamelijk onbegrijpelijk en waar niemand goed raad mee weet, dan zou ik heel geïnteresseerd luisteren.

Welk ledemaat zou u willen opofferen voor de goede zaak? Welke goede zaak?

Dat heb ik al gedaan. Op de achtste dag. Voor het drieduizendjarig voortbestaan van de overlevering omwille van de overlevering.

Wat is voor u altijd de grote vraag in het leven geweest?

Hoe mensen met elkaar kunnen leven.