‘Allen die zich in Nederland bevinden hebben op gelijke basis recht op voedselveiligheid.’

In navolging van de ook door Nederland ondertekende verklaring van de Wereldvoedseltop van de Verenigde Naties in Rome, in 1996, wordt voedselveiligheid gedefinieerd als de situatie waarin ieder mens, op ieder moment, fysieke, sociale en economische toegang heeft tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel dat de dagelijkse voedselbehoeftes en culturele voorkeuren dekt. Alleen bij algehele voedselveiligheid kan ieder individu als actief en gezond lid van de samenleving participeren. Voedselveiligheid is dus meer dan de beschikbaarheid van voedsel. Het betekent ook dat mensen het inkomen moeten kunnen verwerven om voedsel te kopen en de sociale vaardigheden hebben om dat te doen. Het betekent bovendien dat de overheid bevordert dat individuen hun voedselveiligheid verbeteren, juist in gevallen van onevenwichtige of onmatige consumptie.
Discriminatie op het gebied van voedselveiligheid is niet toegestaan. Dus ook degenen die zich illegaal in Nederland bevinden hebben het recht gevoed te worden c.q. voedsel van hun voorkeur te verwerven. De overheid hoeft deze taak niet zelf uit te voeren, maar moet de voorwaarden scheppen waaronder charitatieve instellingen de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid op zich kunnen nemen.

Louise O. Fresco (1952), landbouw- en voedsel deskundige, is voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Van 2006 tot juli 2014 was zij als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. daarvoor was zij Assistant director-general van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Ook schreef ze drie romans, waarvan De Utopisten in 2008 genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs.

Meer van deze auteur