‘Allen die zich in Nederland bevinden hebben op gelijke basis recht op voedselveiligheid.’

In navolging van de ook door Nederland ondertekende verklaring van de Wereldvoedseltop van de Verenigde Naties in Rome, in 1996, wordt voedselveiligheid gedefinieerd als de situatie waarin ieder mens, op ieder moment, fysieke, sociale en economische toegang heeft tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel dat de dagelijkse voedselbehoeftes en culturele voorkeuren dekt. Alleen bij algehele voedselveiligheid kan ieder individu als actief en gezond lid van de samenleving participeren. Voedselveiligheid is dus meer dan de beschikbaarheid van voedsel. Het betekent ook dat mensen het inkomen moeten kunnen verwerven om voedsel te kopen en de sociale vaardigheden hebben om dat te doen. Het betekent bovendien dat de overheid bevordert dat individuen hun voedselveiligheid verbeteren, juist in gevallen van onevenwichtige of onmatige consumptie.
Discriminatie op het gebied van voedselveiligheid is niet toegestaan. Dus ook degenen die zich illegaal in Nederland bevinden hebben het recht gevoed te worden c.q. voedsel van hun voorkeur te verwerven. De overheid hoeft deze taak niet zelf uit te voeren, maar moet de voorwaarden scheppen waaronder charitatieve instellingen de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid op zich kunnen nemen.

Louise O. Fresco (1952) schrijft fictie en non-fictie, is columnist bij NRC, is voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research en lid van de raad van toezicht van Nationale Opera & Ballet. Haar meest recente boek, Ons voedsel, verscheen in 2023.

Meer van deze auteur