‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’, zo bekrachtigde onze kersverse koning wederom de eed of belofte op het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet. Hand omhoog en wijs- en middelvinger in de lucht. De wijsvinger wees naar God en moest het obscene gebaar van de duivelse middelvinger camoufleren. Ja, kennelijk regeert het staatshoofd nog steeds bij de gratie Gods. En wat werd daar eigenlijk gezworen?
Dit:

Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn (sic) vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij (sic) ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Nu even checken:
Onafhankelijkheid van het grondgebied en het Koninkrijk zijn totaal verkwanseld.
Talloze vrijheden en rechten zijn beknot of afgenomen.
De welvaart is gekelderd.
De hulp van God heeft niet gewerkt.

J’ACCUSE!