Van allen die zich in Nederland bevinden wordt verwacht dat zij nadenken over zichzelf, de anderen en de wereld en zich daarbij proberen te verplaatsen in al degenen die hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of inkomen niet delen of op enigerlei andere grond een andere mening zijn toegedaan. Van allen die zich in Nederland bevinden wordt niet alleen verwacht dat zij het gelijkwaardigheidsprincipe onderschrijven en niet discrimineren, maar ook dat zij zich de meningen en standpunten van anderen proberen voor te stellen. Allen die zich in Nederland bevinden dienen zich daarbij te realiseren dat een democratie pas bestaat op grond van verschil en dat deze in gevaar komt als zij zich achter één godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of ras moeten scharen. Ten slotte mag van allen die zich in Nederland bevinden verwacht worden dat zij hun best doen op vreedzame wijze samen te leven, dat zij zich het lot van anderen aantrekken en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de wereld door hun horizon te verbreden, de ramen en deuren van hun huis open te gooien en met andersdenkenden in gesprek te treden, waarbij zij hun eigen belang leren te overstijgen en van hun betrokkenheid met anderen durven te getuigen.

Joke J. Hermsen (1961) is schrijver en filosoof. Haar laatste roman Rivieren keren nooit terug (2018) en het essay dat zij schreef voor de Maand van de Filosofie, Melancholie van de onrust (2017), vormen gezamenlijk het vertrekpunt voor haar bijdrage aan De Gids 2019-2.

Meer van deze auteur