Allen die zich in Nederland bevinden zullen zich bewust zijn van hun standplaatsgebondenheid. Zij zullen beseffen dat hun positie ten aanzien van ieder denkbaar onderwerp het gevolg is van sociaal-culturele, historische, maatschappelijke en/of religieuze invloeden en vorming. Zij zullen beseffen dat hun denken een miniem gebied vormt in een onmetelijk veld. Zij zullen beseffen dat hun blik een piepklein blikje is. Zij zullen weten en desgevraagd kunnen aantonen dat hun stemmen magere stemmen zijn, nauwelijks hoorbaar. Zij zullen inzien dat zij geen grote stappen kunnen zetten met hun popperige prutsvoetjes. Zij zullen zich daardoor niet laten ontmoedigen. Zij zullen woeste, wilde dromen hebben en nauwelijks verhulde hartstochten. Ze zullen angst, benepenheid, onzekerheid, spruitjeslucht, kleinburgerlijkheid, schaamte, behaagzucht, onmacht en een algeheel gevoel misplaatst te zijn ruiterlijk erkennen en weten te overstijgen. Zij zullen hun standplaatsen met grote regelmaat en in het volle besef van tijdelijkheid verlaten (met hun magere stemmen, hun minieme denken, hun kleine blikjes, hun popperige prutsvoetjes), om ergens anders halt te houden.
Zij zullen daarbij vriendelijk naar landgenoten zwaaien en zeggen dat het allemaal zo erg niet is. Deze landgenoten zullen toegeven dat het, alles bij elkaar opgeteld, inderdaad alleszins meevalt.

Ester Naomi Perquin (1980) is dichter en redacteur van Tirade. Begin 2007 debuteerde zij met Servetten halfstok. De bundel werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs en de Hugues C. Pernathprijs en bekroond met de Liegend Konijn Debuutprijs.

Meer van deze auteur