Twee grote onderwerpen in dit nummer van De Gids. Met het openingsdossier over Arabische cultuur hernemen we een thema dat ook in 1980 al actueel en belangwekkend genoeg was om er een nummer aan te wijden. De arabist Robbert Woltering, gastredacteur van het voorliggende nummer, brengt in zijn inleiding op de pagina hiernaast de beide Gidsen_en de beide tijdsgewrichten waarin deze zijn te plaatsen met elkaar in verband. De Arabische wereld, zo stelt hij, is dichterbij dan we denken. De vaak miskende kruisbestuiving tussen Oost en West wordt in dit nummer nader onderzocht in essays over filosofie, typografie en kunst. Wat betreft de poëzie licht Marcel Kurpershoek een tipje van de niqab van een populaire Saoedische dichteres; gastredacteur Woltering beschrijft de weerklank van de Arabische lente in recent verschenen literatuur. De speciaal ontworpen _Gids-G van Job Wouters, de cartooncollectie van Joost Pollmann en de revolutionaire afbeeldingen verzameld door het grafisch collectief Foundland brengen het thema verder in beeld.

In het tweede deel van deze Gids maakt de nabije buitenwereld plaats voor de ongrijpbare binnenwereld van een vader en een zoon, de hoofdpersonen uit Das Urteil van Franz Kafka. Kafka schreef dit verhaal, een ware _Fundgrub_e voor literatuurwetenschappers en tekstinterpreten, honderd jaar geleden, in de nacht van 22 op 23 september 1912 om precies te zijn. Dat is een gebeurtenis om wat langer bij stil te staan. Zij markeert, in de woorden van Willem Otterspeer, één van de auteurs van het Kafka-dossier, de geboorte van de moderne literatuur.

Ten slotte nog dit: dit seizoen zal De Gids zijn website verder vernieuwen en uitbreiden. Niet alleen zullen alle stukken voor_De Gids_-abonnees binnenkort online te lezen zijn, ook werkt de nieuw opgerichte webredactie aan een uitbreiding van de Internet Gids. Voor het Arabische dossier betekent dit dat een van de Korte Arabesken die Louis Couperus ooit voor _De Gids_schreef opnieuw online geplaatst is. Geïnspireerd door de oude meester schreven jonge auteurs als Thomas Heerma van Voss en Gamal Eldin Fouad enkele nieuwe Korte Arabesken, die eveneens te vinden zijn op ons digitale kanaal. Naast ondersteuning en aanvulling van de dossiers biedt de website extra ruimte voor het literaire experiment en voor poëzie in al haar verschijningsvormen. In de gaten houden dus: www.de-gids.nl.

Namens de Gids-redactie,
Dirk Vis en Annet Mooij

Annet Mooij (1961) is zelfstandig onderzoeker en voormalig hoofdredacteur van De Gids. Zij schreef onder andere over de geschiedenis van de geneeskunde in Nederland, de Februaristaking en de Volkskrant. In 2013 verscheen de biografie Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922). Momenteel werkt ze aan de biografie van Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht.

Meer van deze auteur

Dirk Vis (1981) is Gids-redacteur en studeerde ooit aan de Rietveld Academie af met bewegende gedichten voor op het scherm. Van Vis verschenen onlangs de roman Paren of de kunst van de slaapkamer en de antihandleiding voor artistiek onderzoek Research for People Who (Think They) Would Rather Create.


Meer van deze auteur