legenda

u g s - 1 uit gebied stem-1
u g s -2 uit gebied stem-2
u g s uit gebied stem-1 en/of stem-2
lpr luidspreker
s t m -1 stem-1 aan -2
s t m -2 stem-2 aan -1
a l m alarmsignaal of -boodschap
s b d sindbad (steeds in de buurt afwezig duidend)
r d o signaal opgevangen door sindbad
* onverstaanbaar woord
@ niet ter zake doend woord
& naam van een derde partij
# stopwoord of krachtterm
-,— onderbroken
( ) twijfelachtig
[ ] redactionele opmerking
… pauze

opmerkingen bij de legenda

opmerking 1: tijden zijn weergegeven in gmt.
opmerking 2: woorden met een teveel aan (mede)klinkers of uitgerekte lettergrepen zijn een fonetische weergave van gesproken woorden.

Antoine de Kom (1956) is werkzaam als forensisch psychiater. In 2012 verscheen Het misdadige brein, een bundel forensisch-psychiatrische miniaturen uit Hollands Maandblad. Zijn zesde poëziebundel Ritmisch zonder string (2013) werd bekroond met de vsb Poëzieprijs 2014. In februari 2021 verscheen zijn nieuwste bundel Demerararamen.

Meer van deze auteur