legenda

u g s - 1 uit gebied stem-1
u g s -2 uit gebied stem-2
u g s uit gebied stem-1 en/of stem-2
lpr luidspreker
s t m -1 stem-1 aan -2
s t m -2 stem-2 aan -1
a l m alarmsignaal of -boodschap
s b d sindbad (steeds in de buurt afwezig duidend)
r d o signaal opgevangen door sindbad
* onverstaanbaar woord
@ niet ter zake doend woord
& naam van een derde partij
# stopwoord of krachtterm
-,— onderbroken
( ) twijfelachtig
[ ] redactionele opmerking
… pauze

opmerkingen bij de legenda

opmerking 1: tijden zijn weergegeven in gmt.
opmerking 2: woorden met een teveel aan (mede)klinkers of uitgerekte lettergrepen zijn een fonetische weergave van gesproken woorden.

Antoine de Kom (Den Haag, 1956) debuteerde met de bundel Tropen (1991). Meerduidigheid en tegenstelling spelen een bepalende rol in zijn poëzie. Hij is ook werkzaam als forensisch psychiater. Zijn laatste dichtbundel, ritmisch zonder string, werd bekroond met de VSB Poëzieprijs 2014.

Meer van deze auteur