Raakt bij geval
een woord op de plaats
waar het hoort en
ben jij dan die plaats –
hou doof je, of dood:
het kwam dan te vroeg,
het kwam dan te laat.