Er komt een einde aan het werkzaam leven
Van Anton als museumdirecteur,
Hetgeen ik net als iedereen betreur,
Want hij heeft zijn museum vorm gegeven.

Toch zijn we maar een beetje in mineur,
Want straks blijkt vast dat hij toch is gebleven:
Omdat hij zoveel prachtwerk heeft geschreven
Komt hij weer terug via de achterdeur.

Hij heeft hier zijn verdiende loon verdiend,
Maar hij zou het ook zonder meer verdienen
Wanneer voor hem als trouwe Muzenvriend
Als dank voor menig schitterend gedicht
Er ook een Anton Kortewegvitrine
Tot in de eeuwigheid wordt ingericht.