Kretzer, Van Cauwelaert,
Bennink Janssonius,
Gutteling, Fleerackers,
Heringa, Endt,

Allemaal namen van
Literatuurmakers
Die buiten Korteweg
Niemand meer kent.