Zuster Marie van de gekruisigde Jezus, Arabisch
karmelietes, qua mouche haast de kasteleine Teresa

gaf de kippen van Sint Jan voer met een voile
voor, op de cour van het klooster, al op de Karmel

van Bethlehem en wandelde wat in de arcadentuin
en begaf zich terloops op tot de top der amandelbomen,

hoewel, aan het begin hief ze zich aan enige lage amandeltakken omhoog
en nooit ging ze vrij in het lege, over de hoekcipressen, de centrumceder.