Lezers vragen wel eens het tijd kost Korte-
weg te zijn. De schotels in de lucht houden,

probeer je. Je doet natuurlijk maar wat.
Iemand zei het past of fluit ernaar

maar iemand zei genen van belangstelling
woekeren / denkers willen verspillen!

Het kost niet per se tijd maar het hoofd
(denken aan de liggende jaren, een tegen-

stelling noemen van verlangen) puilt uit.
Lezers zoeken iemand om in uit te rusten,

schrijven: Anton, jij.

Anne Vegter (1958) was Dichter des Vaderlands van 2013 tot 2017. Sinds januari 2021 is zij stadsdichter van Rotterdam. Haar recentste publicatie Big data (2020) is genomineerd voor De Grote Poëzieprijs en de Herman de Coninckprijs. Tot april 2021 is zij voorzitter van de Akademie van Kunsten (KNAW).

Meer van deze auteur