Museumdirecteur en dichter of moet je ‘of’
Tussen deze woorden zetten alles is onzeker
In het bestaan en zeker in wat je in poëzie
Wil zeggen je hebt alleen wat woorden

Voorzichtige man met iets van een mysterie
In stem en houding net als in zijn gedichten
Waarin verlangen klinkt naar momenten
Van geluk te midden van verstening

Hij zag ze allemaal van nabij en van veraf
De doden en de levenden de opscheppers
En verwaaiden de nederigen en de beleefden
De engerds de patjepeeërs en de revolutionairen

Hij sprak ze toe in woorden en geschrift
Soms enigszins ironisch om de eer die hij bewees
Niet al te larmoyant te laten klinken want doden
En levenden hebben niks aan tranentrekkende verhalen

Ik eindig dit gedicht met een mooi citaat
‘Trouwhartig blaas je maar bellen.
Je maakt ze zo groot als maar kan.
Je laat ze zo laat mogelijk los.

Je moest daar maar mee doorgaan.’

Kees ’t Hart publiceert vanaf 1988 bij Uitgeverij Querido romans, gedichten en essays. Hij schrijft recensies en essays voor De Groene Amsterdammer en kreeg de J. Greshoffprijs voor zijn essaybundel Het gelukkige schrijven. In juli verschijnen de roman De ziekte van Weimar en de dichtbundel Memoires van een jongen.

Meer van deze auteur