Vroeger lazen jongeren boeken die voor volwassenen waren geschreven. Vaak waren die boeken verplichte kost voor school of trokken jongeren ze uit de boekenkast van hun ouders. De laatste decennia zijn de genres jeugdliteratuur en young adult ontstaan. Schrijvers hebben zich erin bekwaamd voor jongeren te schrijven en zorgen ervoor dat hun romans aansluiten bij de leefwereld van jongeren en bij thema’s die voor hen aan de orde zijn.

Die ontwikkeling past in een trend waarin iedere doelgroep zijn eigen literatuur heeft. De vraag is echter of die scheidslijn zo rigoureus getrokken moet worden. Waarom zouden verhalen, gedichten en essays niet zodanig geschreven kunnen worden dat ze voor jongeren én volwassenen interessant zijn?

In de 183 jaar dat De Gids bestaat, heeft het tijdschrift zich uitsluitend tot volwassen lezers gericht. Dit nummer, met als thema ‘Waar wil je bij horen?’, brengt daarin verandering en heeft als doel de ontstane scheiding tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen te doorbreken. Ook wil de redactie op deze wijze jongeren voor het tijdschrift interesseren.

We vroegen de auteurs Albertina Soepboer, Daan Remmerts de Vries, Maartje Wortel, Maria Barnas, Arjen en Arthur Mulder, Rob van Essen, Sholeh Rezazadeh, Iduna Paalman en tekenaar Ludwig Volbeda te schrijven c.q. te tekenen voor iedereen die ouder is dan grofweg twaalf, dertien jaar. Vanaf die leeftijd wordt de vraag bij wie je wilt horen, bij welke groep, urgent. Het is een vraag die nooit meer verstomt en die ons ons hele leven op indringende wijze blijft bezighouden.

namens de redactie van De Gids,
Maria Barnas, Piet Gerbrandy, Dirk van Weelden en Edzard Mik