Bij alles wat men wil bereiken moet men een opening zien te vinden, een manier om tot het doel te geraken. Immers, de enige die iets tot stand kan brengen zonder hulpmiddel is de Eerste, de Alwetende, hoog geprezen zij hij.

Het eerste wat verliefden en mensen die een relatie tot stand trachten te brengen doen om hun gevoelens aan hun geliefde te laten blijken, is het maken van toespelingen. Dat kan gebeuren door het reciteren van verzen, het gebruik van beeldspraak, het maken van cryptische versregels, het spreken in raadsels of door woorden een bijzondere geladenheid te geven. Mensen doen dat op verschillende manieren, al naar hun intelligentie, en al naar gelang zij bij hun geliefde afkeer, welwillendheid, scherpzinnigheid of traagheid van geest constateren. Ik ken bijvoorbeeld iemand die de liefde die hij koesterde voor het eerst aan zijn geliefde liet blijken door middel van verzen die ik gemaakt had. Dit – het maken van toespelingen – is het eerste wat door iemand die een liefdesrelatie tracht te beginnen wordt ondernomen.

Vertaling: Remke Kruk & Jan Just Witkam