Als de wegdraaiende aarde
van de zon en daarvan de zichtbare gevolgen:
de ondergang, rozeblauw
boven een groenzilveren zee. Zo moet
het zijn gegaan.

John Coltrane in Huntington Hospital,
16 juli 1967, waar zijn zieke
lever even een polyfone structuur
zoekt, meerstemmigheid om nog te leven.

Maar er waren alleen witte instrumenten,
stil, zo stil dat ze niet antwoordden
op de laatste mooie vraag van Coltrane.
Zou het zo zijn geweest?

Rogi Wieg (1962 - 2015) was een Nederlands schrijver, dichter, beeldend kunstenaar en muzikant

Meer van deze auteur