Wat gebeurt er met Antarctica op het moment dat de ijskappen van het continent zijn gesmolten en er een bewoonbare archipel in zee komt te liggen? Met deze vraag begon de scenariostudie Project Antarctica van De Groene Amsterdammer. In korte stukken speculeren schrijvers, journalisten en wetenschappers in een fictief online archief (project-antarctica.nl) over de kolonisatie van de Zuidpool, beginnend in het jaar 2119.

Parallel aan dit project publiceert De Gids drie lange verhalen waarin schrijvers een beeld schetsen van een toekomstig Antarctica, respectievelijk in de jaren 2030 (Wytske Versteeg), 2300 (Dirk Vis) en 3200 (Maria Barnas). De verhalen creëren ruimte om na te denken over hoe klimaatverandering onze wereld verandert en hoe natuurlijke omstandigheden en technologische ontwikkelingen het leven van menselijke, plantaardige, dierlijke en artificiële organismen zouden kunnen beïnvloeden.

De aandachtige lezer komt in de verhalen verwijzingen tegen naar het online archief van Project Antarctica; de geïnteresseerde lezer kan zich in dat archief verder verdiepen in de geschiedenis van de kolonisatie van Antarctica. 

Over de vraag hoe fictie kan bijdragen aan het denken over de klimaatcrisis organiseren Project Antarctica en De Gids in samenwerking met de Akademie van Kunsten op 19 februari 2020 “Een avond op Antarctica” in de Tinbergenzaal in het Trippenhuis (Kloveniersburgwal 29, Amsterdam). Thomas Muntz, samen met Simone Peek initiatiefnemer van Project Antarctica, zal de avond inleiden en presenteren. Namens De Gids zal schrijver Wytske Versteeg een bijdrage leveren. Ook hoogleraar Neelke Doorn en universitair hoofddocent Behnam Taebi, beiden verbonden aan de TU Delft, zullen spreken. De overige sprekers worden binnenkort bekendgemaakt op de websites van De Gids en de Akademie van Kunsten.

Selin Kușçu, namens de redactie

Voor hun bijdragen ontvingen de schrijvers financiële ondersteuning van het Lira Fonds.