Wat gebeurt er met Antarctica zodra de ijskappen van het continent zijn gesmolten en er een bewoonbaar eilandenrijk ontstaat? Met deze vraag begon de scenariostudie Project Antarctica van De Groene Amsterdammer. In korte stukken speculeren schrijvers, journalisten en wetenschappers over de kolonisatie van de Zuidpool, die in 2119 begint.

Parallel aan dit project publiceert De Gids drie lange verhalen die zich afspelen in de jaren 2030 (Wytske Versteeg), 2300 (Dirk Vis) en 3200 (Maria Barnas). Ze schetsen een kleurrijk beeld van een toekomstig Antarctica. Hoe reageert onze wereld op klimaatverandering? En op welke manier beïnvloeden natuurlijke omstandigheden en technologische ontwikkelingen het leven van menselijke, plantaardige, dierlijke en artificiële organismen?

De aandachtige lezer komt in de verhalen verwijzingen tegen naar het online archief van Project Antarctica. In dat archief kun je je verder verdiepen in de geschiedenis van het gekoloniseerde Antarctica. 

Over de vraag hoe fictie kan bijdragen aan het denken over de klimaatcrisis organiseren Project Antarctica en De Gids in samenwerking met de Akademie van Kunsten op 19 februari 2020 “Een avond op Antarctica”. Deze avond vindt plaats in de Tinbergenzaal in het Trippenhuis (Kloveniersburgwal 29, Amsterdam). Thomas Muntz, samen met Simone Peek initiatiefnemer van Project Antarctica, zal de avond inleiden en presenteren. Namens De Gids levert schrijver Wytske Versteeg een bijdrage. Ook hoogleraar Neelke Doorn en universitair hoofddocent Behnam Taebi, beiden verbonden aan de TU Delft, zullen spreken. De andere sprekers maken we binnenkort bekend op de websites van De Gids en de Akademie van Kunsten.

Selin Kușçu, namens de redactie

Voor hun bijdragen ontvingen de schrijvers financiële ondersteuning van het Lira Fonds.