De Europese Unie was ooit een utopisch project, bedoeld om oorlog tussen de Europese supermachten te voorkomen. Nu heeft oorlog Europa weer bereikt, neigen steeds meer stemmers naar Euroscepticisme en populisme en worden de buitengrenzen harder dan ooit bewaakt. ‘De Europeanen’ zijn mensen die op zoek zijn naar een andere taal om over het heden te spreken, die de termen die hen aangereikt zijn niet meer vertrouwen.

Dit werk kwam tot stand met ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds.


Dank aan Sam Simons, Yoren Lausberg, TJ Leeuwerik, Yarden Skop, Laura Alexander, Piet Ruig en Skye. De term ‘corporatie van de stervenden’ is ontleend aan Walter Benjamin.

Alma Apt (1995) is dichter en redacteur van De Gids.

Meer van deze auteur