Nomada agentata

Stepan Lipatov

Zwarte wespbij

bitte berühren ticklende spotlichten
iedereen wil maar aangeraakt worden
tssk tssk tssk’en Duitse moeders me
een baby moet je dragen

zoals de Zwarte wespbij ben ik onderdeel van het systeem
duw mijn baby’s in buggy’s en andermans nestholtes
ze graven niet eens hun eigen gangetjes zie ik
vanaf de rand van de zandbak
mijn Erstgeschlüpfte voedt zich op tssk tssk tssk’end
broedsel dat zo ontzettend verzorgd werd
achtergelaten
wer ist hier parasitiert?
een moeder is een gastvrouw
ze slaat me met gesuikerde afgunst gade
metselt haar verwachtingen keurig af
in elke cel één eitje één stuifmeelbolletje
tot dit deadline-Klima ons beide in diapauze schopt

of zijn we al verdwenen?
mijn laatste kinderwens werd in 1951 waargenomen
haar nageslacht slaapt in ondergrondse aggregaties
verouderde stelsels
irgendwo broeien nieuwe biotopen


Oranje zandbij

dichter op residentie in de trend: maximaal afgenomen
flirt met destructieve biotopen
waar het dubbende van nature goed aardt
een Oranje zandbij foerageert tussen haar dubbelrollen
gastvrouw gastschrijver
raak alles even aan

we maken begraven voeden vergeven
onze larven ontpoppen in hun cel en staken dan het leven
volgend voorjaar draaien mijn dochters dit riedeltje af
maken begraven voeden vergeven
de Oranje zandbij en ik modderen lusteloos voort
doen futiele experimenten op de laatste blauwzandgrond
duifkruid is inmiddels een populaire tuinplant
onze koekoeksbij allang verdwenen
wat is het leven zonder serieuze parasiet?

(Twin declines: diersoorten die voor hun voortbestaan van elkaar afhankelijk zijn en gezamenlijk uitsterven.)

Andrena marginata

Stepan Lipatov
Puur esthetisch lijstje van enkele wilde bijensoorten in Nederland

klimopzijdebij vrij zeldzaam
gewone slobkousbij algemeen
bruine slobkousbij zeer zeldzaam
schoffelbloedbij algemeen
slurfbij verdwenen?
tuinmaskerbij vrij zeldzaam maar stabiel
schorviltbij zeldzaam maar niet bedreigd
asbij algemeen
bosbesbij zeldzaam
kleine wolbij zeldzaam
boshommel zeer zeldzaam
dikbekbehangersbij 1 waarneming in 1992
ogentroostdikpoot zeldzaam
glanzende dwergbloedbij vrij zeldzaam
glanzende franjegroefbij zeldzaam
glimmende dwergzandgroefbij zeldzaam
vosje algemeen
wikkelbij zeer zeldzaam
rimpelsnuit verdwenen
kauwende metselbij zeldzaam zeer sterk afgenomen
gouden slakkenhuisbij vrij zeldzaam
blokhoofdgroefbij zeldzaam sterk afgenomen
eikenzandbij zeer zeldzaam
geeltipje vrij zeldzaam
roodbuikje vrij zeldzaam
roodgatje algemeen
roodscheenzandbij zeldzaam
roestige zandbij verschenen niet beschouwd
lichte zomerzandbij mogelijk verdwenen laatste waarneming in 1947
valse rozenzandbij zeldzaam
ijszijdebij zeldzaam
heizijdebij vrij zeldzaam
ereprijszandbij vrij zeldzaam
bruine rouwbij zeldzaam kwetsbaar
witte rouwbij verdwenen
koolzwarte zandbij zeldzaam
geelgerande tubebij vrij zeldzaam
berijpte geurgroefbij vrij algemeen
grote stomptandwespbij 2 waarnemingen sinds 2006
gewone dubbeltand algemeen
gewone tubebij zeldzaam kwetsbaar afgenomen
zompmaskerbij zeldzaam
stadsmaskerbij verschenen in Vlaanderen
kraagbloedbij verdwenen maximaal afgenomen
wafelbloedbij zeldzaam
zilveren fluitje vrij zeldzaam
rosse metselbij algemeen
gekielde maskerbij verdwenen?
slanksprietmaskerbij 1 waarneming in 1961
breedbandgroefbij zeldzaam niet beschermd
kustbehangersbij zeldzaam sterk afgenomen
duinmaskerbij zeer zeldzaam
driedoornige metselbij zeer zeldzaam
gedoornde slakkenhuisbij zeldzaam
klokjesdikpoot vrij zeldzaam
donkere rimpelrug zeldzaam en kwetsbaar
ranonkelbij vrij zeldzaam
kleine roetbij algemeen
ingesnoerde groefbij vrij algemeen
zwartgespoorde houtmetselbij zeldzaam
langkopsmaragdgroefbij algemeen
gewone langhoornbij ernstig bedreigd
mooie sachembij verdwenen
zwaluwbij verdwenen maximaal afgenomen
zwarte tubebij ernstig bedreigd
gele tubebij verdwenen
pluimvoetbij algemeen
lookmaskerbij zeer zeldzaam
heidebronsgroefbij vrij zeldzaam
wimperflankzandbij algemeen

bron: wildebijen.nl

Maartje Smits (1986) volgde de opleiding Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie en Design aan het Sandberg Instituut. Ze schrijft regelmatig voor Hard//hoofd, maakt video’s, is te vinden op uiteenlopende literaire podia en in haar vrije tijd is ze imker. Als je een meisje bent is haar debuut als dichter.

Meer van deze auteur